เข้าระบบ

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

สาระน่ารู้

มาตรการ 5 จริง


ตร.เข้มมาตรการ 5 จริง “ยกจริง ล็อกจริง จับจริง ขังจริง สุภาพจริง” 
วันที่ 9 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนวินัยจราจร ปฏิบัติการคืนผิวจราจรเพื่อประชาชน ตามนโยบาย 5 จริง คือ
“ยกจริง ล็อกจริง จับจริง ขังจริง สุภาพจริง” พร้อมกำหนด 8 นโยบายในการแก้ไขปัญหาจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านจราจรทั้งหมด
คือ 1.นโยบายการบังคับใช้กฎหมาย 2.นโยบายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจร 3.นโยบายการบริหารจัดการด้านการจราจร 4.นโนบาย
การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่รอยต่อกรุงเทพและปริมณฑล 5.นโยบายการแก้ปัญหาจราจรในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 6.นโยบายการเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ 7.นโยบายด้านการจราจรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) 8.นโยบายการพัฒนา
บุคลกร โดยทั้ง 8 นโยบายดังกล่าวจะนำมาตรการ 5 จริงเข้ามาบูรณาการและบังคับใช้กฎหมาย โดยจะเริ่มดำเนินการในวันนี้

 

หากสน.พื้นที่ใด ถูกบก.จร.นำรถยก ไปยกรถจอดกีดขวางมากที่สุด ต้องเขียนรายงานชี้แจงเพื่อนำมาพิจารณาถึงสาเหตุว่าบกพร่องในส่วนใด
แต่หากไม่มีประสิทธิภาพจริง สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการลงโทษอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม มาตรการแก้ไขปัญหาจราจร ที่ถูกมองว่าไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นเพียงไฟไหม้ฟางนั้นขอบอกว่า แผนงานต่างๆไม่มี
แผนไหนที่บอกว่าจะจบในเดือนนี้ ทุกแผนมีระยะเวลา แต่ละแผนมีความต่อเนื่อง ถ้าจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติคิดอย่างเดียวคงไม่ได้
จึงต้องเชิญทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม