เข้าระบบ

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

วิริยะ อินโนเวชั่น

บริษัท วิริยะ อินโนเวชั่น จำกัด เริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2546 ดำเนินธุรกิจด้าน บริการและจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ไอที ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอ์,รอุปกรณ์ต่อพ่วง
อุปกรณ์สำนักงาน,กล้องวงจรปิด ซึ่งครอบคลุม รวมถึง บริการเกี่ยวกับให้คำปรึกษา อาทิเช่น งานออกแบบระบบเครือข่ายทางด้าน IT
และระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร โอกาสนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ พอสังเขป ดังนี้
 

สินค้า

      


1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Server PC, Notebook
2. เครื่องพริ้นเตอร์ เครื่องมัลติฟังก์ชันพริ้นเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ
3. ระบบรักษา ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ( Firewall )
4. ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ เช่น MicroSoft Windows, MicroSoft Office ,Software Antivirus
5. กล้องวงจรปิด ( CCTV )
6. เครื่องบันทึกเวลาทำงาน ( TimeAttendance )
7. เครื่องควบคุมการเปิด - ปิด ประตู ( Access Control )
8. สัญญาณกันขโมย ( Alarm )
 

บริการและให้คำปรึกษา
1. วิเคราะห์ออกแบบระบบ Network ภายในสำนักงาน ให้สามารถใช้ทรัพยากรเครือข่ายที่มีอย่างคุ้มค่า
2. การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยผ่านสาย Fiber Optic ที่มีประสิทธิภาพสูง
3. ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกลด้วย ระบบโครงข่ายVPN (Virtual Private Network )
4. ออกแบบและติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด,สัญญาณกันขโมย
โดยทีมงานที่มีความรู้และความชำนาญเฉพาะทางกรณีที่ท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจ สามารถติดต่อได้ที่
คุณพนม นีระพันธุ์ โทรศัพท์ 02-719-5571-2 ต่อ 103 
เบอร์มือถือ :  092-284-3786 , 086-388-6122 หรือ e-mail : sales@vinno.co.th
เว็บไซต์ : www.vinno.co.th 

V Pro

ทุกเรื่องประกัน ให้เราดูแลคุณ 
วี.โปรอินชัวร์ เราให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับประกันวินาศภัย อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอัคคี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
และประกันภัยอื่น

ภายใต้บริษัทประกันภัยชั้นนำได้แก่
    วิริยะประกันภัย , กรุงเทพประกันภัย , สินมั่นคงประกันภัย, ประกันคุ้มภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02- 645-0573 (Call Center) หรือ 086-318-9874
www.vgroupcars.co.th