เข้าระบบ

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

ค้นหาศูนย์บริการ

โชว์รูม

ภาพรวมศูนย์บริการ MG

 

เงื่อนไขการรับประกัน
บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประกันรถเอ็มจีใหม่ที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายเอ็มจีที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

- ระยะเวลารับประกัน ภายในระยะเวลา 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่รถใหม่ส่งมอบให้ลูกค้ารายแรก
- การรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้เอ็มจีที่ติดตั้งจากผู้จำหน่าย เป็นเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บนใบเสร็จ
- การรับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
- ยางรถยนต์รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิตยาง ซึ่งพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบความลึกดอกยางที่เหลือกับความลึกมาตรฐานของดอกยาง)


ข้อยกเว้นการรับประกัน
1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, ทำความสะอาด, ขัดสี, สารหล่อลื่นทุกชนิด, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางใบปัดน้ำฝน, ฟิวส์, หัวเทียน, หลอดไฟ, ผ้าเบรก, ผ้าคลัตช์, สายพาน, แปลงถ่าน, ยางแท่นเครื่อง ที่สึกหรอ เป็นต้น
2. รถยนต์ที่ซึ่งไม่ได้รับการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการของบริษัท เอ็มจีฯ หรือผู้จำน่ายรถยนต์เอ็มจี ตลอดช่วงระยะเวลารับประกัน ที่บริษัท เอ็มจีฯ กำหนด หรือเข้าเช็คระยะไม่ครบทุกระยะ
3. การดัดแปลงสภาพรถหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อใช้งานที่มิใช่การใช้งานปกติ เช่นการแข่งขัน, การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
4. การถอดแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
5. การใช้งานผิดวิธีจากที่ระบุไว้ใน "คู่มือการใช้รถ"
6. การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้อะไหล่เทียม หรือ น้ำมันเชื้อเพลิง หรือของเหลวต่างๆที่มิได้แนะนำโดย บริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8. กระจกบังลมหน้า, กระจกบังลมหลังและกระจกหน้าต่างทั้งหมด ที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของโรงงาน
9. ความเสียหายที่เกิดมาจากควัน, ยางไม้, มูลนก, เกลือ, สะเก็ดหิน ฯลฯ
10. การเสื่อมสภาพของสี (สีซีด สีตก หรือสีจาง) หรือเกิดสนิมอันเนื่องมาจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือขัดเคลือบสี
      รวมถึงการจัดเก็บรถในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
11. ค่าใช้จ่ายในการลากจูง, ค่าที่พัก, ค่าเสียเวลา, และความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ
12. ความเสียหายจากภัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว, ไฟไหม้, น้ำท่วม, อุบัติเหตุ, การโจรกรรม ฯลฯ

ตารางบำรุงรักษา

ตารางบำรุงรักษา MG